Bibliographie

Yoga-Sūtra de Pantañjali

Les Sāmkhya kārikā d’Īsvarakrsna